Institutionen för freds- och konfliktforskning

Institutionen för freds- och konfliktforskning, Gamla Torget 3, Uppsala

Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Institutionen för freds- och konfliktforskning inrättades 1971 av Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet för att bedriva forskning och undervisning kring krigsorsaker, fredsprocesser och säkerhetsproblematik. 1985 utsågs den förste innehavaren av Dag Hammarskjöldprofessuren i freds- och konfliktforskning. Sedan 1986 har institutionen ett doktorandprogram som utgör en grund för dess forskning och undervisning. 2011 har institutionen drygt 60 personer anställda. För närvarande är 200-300 studenter inskrivna vid institutionen varje läsår för heltidsstudier.

Forskning bedrivs kring krigens orsaker, fredsprocesser såsom medling och förhandlingar, och villkoren för stadigvarande fred inom och mellan stater. Forskarna är också aktiva i olika utåtriktade aktiviteter, inte minst i media och med föredrag. I några fall har också forskare medverkat i medling mellan stridande parter. Institutionen är unik inom skandinaviska universitet och har blivit internationellt uppmärksammad. Detta illustrerades 2011 då den i hård internationell konkurrens utsågs till ett av den världsomspännande organisationen Rotarys sju internationella fredscenter. Det gör det möjligt för studenter från hela världen att söka stipendium från Rotary för att bedriva master-studier i Uppsala. Programmet börjar 2012.

På institutionen finns ett forskningsprogram för sammanställning av information om världens konflikter – det internationellt erkända Uppsala Conflict Data Program (UCDP) – som bland annat tillhandahåller en unik och gratis internetbaserad databas om världens väpnande konflikter. Genom ett samarbete med Uppsala universitet lanserades databasen även som en iPhone app 2010.

Det finns ytterligare fyra stora forskningsprogram vid institutionen. De handlar om styrelseformer och fred, orsakerna till fred i Östasien, multilaterala förhandlingar och FN:s sanktioner. Tillsammans med avhandlingsprojekt och individuella initiativ betyder det att institutionen har ett femtiotal forskningsprojekt som spänner över ett vitt fält av fredsrelevanta teman.

En viktig del i institutionens forskning är det breda samarbete som bedrivs med en rad olika forskare och institut i och utanför Sverige. Långsiktigt samarbete finns bland annat med University of Notre Dame i USA, University of Otago i Nya Zeeland och Accord i Sydafrika.

Se filmklipp

Professor Peter Wallensteen berättar om arbetet på Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Läs mer

Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa