Minnesmärke över Folke Bernadotte

Minnesmärke över Folke Bernadotte (1895-1948) av Solveyg Schafferer, i Carolinaparken, Uppsala
Foto: Bo Gyllander

Minnesmärke över Folke Bernadotte

Folke Bernadotte af Wisborg blev 1943 vice ordförande i Svenska Röda Korset.  I praktiken innebar det att han fick hela ansvaret för den svenska verksamheten. En av Röda Korsets mest omtalade och omdebatterade insatser är den räddningsaktion under andra världskriget som blivit känd under namnet Vita bussarna. Aktionen skedde på uppdrag av regeringen och genomfördes i Svenska Röda Korsets namn, under ledning av Folke Bernadotte. Från mitten av mars till början av maj 1945 räddas ett stort antal fångar från ett tjugotal länder ur tyska koncentrationsläger.

Som rödakorsman fick Folke Bernadotte också uppdraget att medla i Palestina av FN:s generalförsamling i maj 1948. Hans mål var vapenstillestånd och han nådde det i juni. Under ett besök i Jerusalem 17 september 1948 mördades Folke Bernadotte av judiska extremister.

Nedanstående är ett utdrag ur Lisen Hessners bok Staden genom konsten:

Varför en byst av Folke Bernadotte (1895-1948), är rest i Uppsala är det nog inte många som begriper. Den närmaste anknytning denne sene Bernadotteättling har till staden är förmodligen att Folke Bernadottehemmet för gravt rörelsehindrade barn, är uppfört med medel från en fond instiftad till Folke Bernadottes minne 1948 och att en av hans söner varit verksam som läkare i Uppsala. Folke Bernadotte är också utnämnd till hedersdoktor vid Uppsala universitet. […]

Folke Bernadottes två söner önskade 1998 hedra sin faders minne genom gåvan av en skulptur till riksdagshuset i Stockholm. Skulpturen var en replik av en porträttbyst som 1997 placerats vid FN-skrapan i New York och som skulpterats av den norska konstnären Solveyg Schafferer. I riksdagshuset råder emellertid stränga regler som inte tillåter minnesmärken över andra personer än sådana som haft direkt anknytning till riksdagen. Det hade inte Folke Bernadotte.

Förmodligen visste mottagarna i riksdagshuset inte hur man skulle hantera situationen när tanken på Uppsala dök upp. Med lite ansträngning kunde man också dra sig till minnes att det i Uppsala skulle finnas en minneslund tillägnad Dag Hammarskjöld. Borde inte minneslunden i Uppsala också kunna rymma minnet av Folke Bernadottes insatser?

I Uppsala rådbråkades nu alla möjligheter att hitta en lämplig anknytning att spinna vidare på, men hur man än försökte var universitetets hedersutnämning av Folke Bernadotte till filosofie doktor det närmaste man kunde komma. Inte heller fanns här någon minneslund för Dag Hammarskjöld, hur gärna man än ville att det skulle göra det. I Uppsala fanns Dag Hammarskjölds grav och Dag Hammarskjöldbiblioteket. […]

Efter många funderingar kring lämpliga platser fick Solveyg Schafferers skulptur av Folke Bernadotte en replik rest i Carolinaparken (Engelska parken) år 1999. Här fanns närhet till representativa byggnader som slottet, universitetet och domkyrkan liksom till Dag Hammarskjölds grav och monumentet över Martin Luther Kings gärning.

Läs mer

Folke Bernadotte – Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

Röda Korset och Vita bussarna