Uppsala universitet

Universitetshuset, Uppsala universitet
Foto: Tommy Westberg

Studier vid Uppsala universitet

Uppsala universitet, som numera är uppdelat i fyra vetenskapsområden – humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, teknik och naturvetenskap samt utbildningsvetenskap, var på Hammarskjölds tid uppdelat i fyra fakulteter; teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk. Den sistnämnda blev Dag Hammarskjölds val.

Vid tjugo års ålder, efter två års studier, blev han fil kand i ämnena franska, praktisk filosofi och nationalekonomi. Nationalekonomi blev senare hans huvudämne och ledde fram till en licentiatexamen. Efter sin licentiatexamen studerade Dag Hammarskjöld juridik och fick sin juris kandidatexamen 1930.