Villa Tomtebo

Villa Tomtebo, Villavägen 3, Uppsala
Foto: Dan Thunman

Första skoltiden

Dag påbörjade sin skolgång i privatskolan Tomtebo hösten 1911. Hildur Akselsson hade ingen formell lärarutbildning, men var något av en pedagogisk naturbegåvning och undervisade barnen i sitt föräldrahem i Villa Tomtebo i Kåbo. Om Dag skriver hon i brev till hans mamma: “Inte är det någon konst att vara lärarinna och vän till sådana gossar som Sten (äldre bror) och Dag – de göra ju arbetet till en glädje för den som undervisar” och om Dag skriver hon att han har “så sällsynt lätt att lära”. Skolan flyttade 1913 till Skolgatan 39 bredvid Magdeburg.