Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld (1905-1961)
Foto: UN

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping 1905. När hans far, Hjalmar Hammarskjöld, blev landshövding i Uppsala län 1907 flyttade familjen till Uppsala slott. Dag Hammarskjöld började 1911 i Hildur Axelssons skola i Villa Tomtebo. När fadern 1914 utsågs till statsminister flyttade familjen till Stockholm. 1916 började Dag i Uppsala Högre Allmänna Läroverk (Katedralskolan). Han bodde på slottet tillsammans med två av sina bröder i skolhushåll. Resten av familjen återvände till Uppsala 1917. Dag Hammarskjöld tog studenten 1923 med höga betyg och fortsatte  sina studier vid Uppsala universitet. 1925 tog Dag Hammarskjöld en fil kand i romanska språk, praktisk filosofi och nationalekonomi. 1929 blev Dag Hammarskjöld Förste Kurator (ungefär ordförande) vid Uplands nation – hans första post som ledare.

1930 tog Dag Hammarskjöld ytterligare en fil kand i Uppsala, denna gång i juridik. 1933 blev Dag Hammarskjöld doktor i nationalekonomi vid Stockholms högskola.

Dag Hammarskjöld valdes till FN:s generalsekreterare i början på april 1953, ett ämbete han innehade fram till sin död 1961, då han omkom i en flygkrasch nära staden Ndola i Nordrhodesia (nuvarande Zambia). Hammarskjöld ligger begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Dag Hammarskjöld tilldelades Nobels fredspris postumt 1961 för sina samlade insatser för freden.

Dag Hammarskjöld

Bysten av Dag Hammarkskjöld som invigdes i Slottsbacken hösten 2005 är en replik av Svend Lindharts skulptur från 1966.
Foto: Bo Gyllander

Dag Hammarskjöld var inte bara en världspolitisk ledare och en internationell ämbetsman utan också en kultur- och naturmänniska av ovanliga mått. Han var författare och översättare. Hammarskjöld blev medlem av Svenska Akademien 1954 och medverkade i processen att utse nobelpristagare i litteratur. Efter hans död utgavs tankeboken, Vägmärken, 1963. Hammarskjöld var en mycket aktiv fjällvandrare och vice ordförande i Svenska Turistföreningen. Han hade också ett starkt konst- och musikintresse.

Uppsala är den plats där Dag Hammarskjöld vistades längst under sitt liv, där hans liv formades och hans personlighet utvecklades. Minnena från ungdomens Uppsala följde honom genom livet. Ett exempel på detta är hans essä om Slottsbacken.

Soluppgången glöder bakom vårdkasberget i Vaksala. Ur diset över slätten stiger de första rökarna, raka som kyrktornet. Bygden vaknar. Sedd från slottsbacken de tidiga morgontimmarna är Uppsala åter den fattiga småstaden på slätten dit bondsönerna sökte sig för att läsa till präst. Klockan slår sex och ringaren kommer upp till Styrbiskop för morgonklämtningen. Bortom Mora stenar och skogsdungen kring Linnés Hammarby börjar vingarna svänga runt på kvarnen i Lagga. Fabriksvisslorna ljuder. En ny dag börjar- i en ny tids Uppsala.

Ur essän Slottsbacken. STF:s årsskrift om Uppland, 1962

Aktuellt

Skivan ”Dag Hammarskjöld – Vägmärken”
Missade du uruppförandet av minneskonserten på Uppsala Konsert och Kongress under Dag Hammarskjöldåret 2011? Nu finns cd:n att köpa med nyskriven musik av Anders Widmark till Dag Hammarskjölds texter. Förutom Anders Widmark på piano medverkar bl a sångerskan Zoie Finer.


För mer information

Se

Dag Hammarskjölds skisser till organisation för FN:s insats i Kongo

Se filmklipp

Professor Peter Wallensteen ger sin bild av Dag Hammarskjöld.

Uppsalas Dag Hammarskjöld, en film av Dag Hammarskjöldbiblioteket och frilansfilmaren Richard Öhrn.

Läs mer

Dag Hammarskjölds essä Slottsbacken ur STF:s årsskrift om Uppland

Dag Hammarskjöld i snabbversion av Lena Lid Falkman (tidigare Andersson)

Dag Hammarskjöld: The UN Years

The Nobel Peace Prize 1961: Dag Hammarskjöld

Daghammarskjold.se

Vandra i Dag Hammarskjölds fotspår

Uppsala FN-förening har tagit fram en broschyr med titeln Dag Hammarskjöld – en vandring i hans spår. Här finns information om några av platserna i vandringen: