Alva Myrdal

Alva Myrdal (1902–1986)
Foto: Jan de Meyere, Stockholms stadsmuseum

Alva Myrdal

Alva Myrdal föddes i Uppsala 1902. Familjen bodde då på S:t Persgatan 28 (byggnaden finns ej längre kvar) men flyttade senare till Stockholm och Eskilstuna. Alva Myrdal återvände till Uppsala för studier 1932, efter att först ha studerat på Stockholms högskola. Alva Myrdal var inskriven vid den filosofiska fakulteten på Uppsala universitet 1932 –37. Hon tillhörde Upplands nation.

Alva Myrdal var socialdemokratisk politiker, debattör och nedrustningsexpert. Före och under andra världskriget var hon en uppmärksammad social reformivrare. Hon hade som första kvinna chefspositioner både inom FN och Unesco mellan 1949 och 1955. Alva Myrdal var svenskt sändebud i New Delhi 1955–61 och FN-delegat 1962–73.

Hon var också chef för FN:s avdelning för sociala frågor 1949–60 och svensk chefsdelegat vid nedrustningskonferensen i Genève 1962–73.

Alva Myrdal var riksdagsledamot 1962–70 och statsråd 1966–73. Hon var även den första ordföranden i Dag Hammarskjölds Minnesfond 1962–64.

Alva Myrdal fick Nobels fredspris 1982 tillsammans med mexikanen Alfonso García Robles för deras inflytelserika arbete under nedrustningsförhandlingarna i FN, samt för att de väckt opinion i världen mot kapprustningen och för ett gemensamt ansvarstagande för framtiden.

Se filmklipp

Professor Peter Wallensteen ger sin bild av nobelpristagaren Alva Myrdal.

Lyssna

Lyssna: Nedrustning med förhinder. Alva Myrdal om kärnvapen. Från 1976.
Nedrustning med förhinder. Alva Myrdal om 14 års nedrustnings-förhandlingar i Genève. publicerat av Sveriges Radio, 1976.

Lyssna: Alva Myrdal – fredspristagare 1982.
Alva Myrdal får fredspriset 1982, publicerat av Sveriges Radio Minnen

Läs mer

The Nobel Peace Prize 1982: Alva Myrdal