Victor Holmgren

Victor Holmgren (1882-1957) föddes i Stockholm. Han utbildade sig till byggnadsingenjör och flyttade i början av 1900-talet till Uppsala för att arbeta som ingenjör åt arkitekten Ture Stenberg. Efter att Stenberg 1909 flyttat till Stockholm och börjat arbeta åt Medicinalstyrelsen fick Holmgren större ansvar för projekten och började samtidigt själv rita byggnader tillsammans med Stenberg.

Zoologen

Tillsammans med Stenberg ritade Holmgren 1909 Zoologiska institutionens huvudbyggnad, Zoologen, i kvarteret Lagerträdet i Kåbo. Byggnaden stod klar 1917. Det är en monumental institutionsbyggnad i klassicistisk stil, uppförd i tegel i tre våningar med ljust putsade fasader. Byggnaden är formad som ett T och har en förhöjd mittrisalit. Den nedre våningen är delvis rusticerad. Arkitekturen anknyter till Carolina Redivivas strama stil och proportioner. Sedan 1993 är Zoologen tillsammans med den angränsande Paleontologen (från 1927) förklarat som byggnadsminne.

Zoologen.  Foto: Ulff (CC BY-SA 3.0)

Zoologen på Norbyvägen 16 från 1909.
Foto: Ulff (CC BY-SA 3.0)

Hantverksföreningens borg

1911 ritade Holmgren ett av sina första egna projekt, några numera rivna arbetarbostäder i kvarteret Pukehornet i Svartbäcken. Samtidigt som han arbetade på andra projekt tillsammans med Stenberg började han rita på ett bostads- och föreningshus åt Uppsala Fabriks- och Hantverksförening på Nedre Slottsgatan 6. På grund av sitt monumentala fick huset utseende namnet Hantverksföreningens borg. Det stod färdigt 1915 och inrymde förutom bostäder och föreningslokaler även en biograf som idag går under namnet Slottsbiografen. Byggnaden är uppförd i ljusputsad sten i fem våningar. Taket är i tegel.

Hantverksföreningens borg. Foto: Stockholms Fönsterrenovering

Hantverksföreningens borg på Nedre Slottsgatan 6 från 1915.
Foto: Stockholms Fönsterrenovering

Almqvist & Wiksell

1910-1914 hade han samtidigt tillsammans med Stenberg arbetat med Almqvists & Wiksells anläggning i kvarteret Kaniken på Västra Ågatan. Holmgren ritade den medeltidsinspirerade fasaden mot gatan och Fyrisån.

Almqvist & Wiksell Foto: Gunnar Sundgren

Almqvist & Wiksell på Västra Ågatan 16 från 1910-1914.
Foto: Gunnar Sundgren, okänt datum (CC BY-NC-ND 3.0)

Musicum

1928 ritade han ett bostadshus åt Uppsala universitets kapellmästare, director musices Hugo Alfvén. Huset fick namnet Musicum och ligger i Observatorieparken på Kyrkogårdsgatan 4. 1929-1930 arbetade han med det röda hörnhuset i korsningen Svartbäcksgatan – S:t Persgatan som fick namnet Delphinska huset efter beställaren, apotekaren Theodor Delphin.

Musicum. Foto: Uppsala kommun

Musicum på Kyrkogårdsgatan 4 från 1928.
Foto: Uppsala kommun

Delphinska huset idag.

Delphinska huset på Svartbäcksgatan 5 från 1929-1930.
Foto: Uppsala kommun

Delphinska huset som det ursprungligen såg ut. Foto: Paul Sandberg

Delphinska huset som det ursprungligen såg ut.
Foto: Paul Sandberg, okänt datum (CC BY-NC-ND 3.0)

Karta för Victor Holmgren


Källor/läs mer

Låna Lars Lamberts bok Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala: från domkyrkan till Ångströmlaboratoriet på Uppsala stadsbibliotek.