Sten Hummel-Gumaelius

Sten Hummel-Gumaelius (1906-1986) föddes i Idkerberget i närheten av Borlänge i Dalarna. Han utbildade sig till arkitekt vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Under utbildningen praktiserade han hos flera av den tidens största svenska arkitekter så som Ragnar Östberg och Gunnar Asplund. Efter examen 1936 började han arbeta på länsarkitektkontoret i Uppsala. 1939 startade han sin egen verksamhet med kontor i Uppsala. Parallellt med de egna uppdragen var han stadsarkitekt 1938-1955 i Enköping och i Sala 1944-1951.

Uppsala kom att bli den stad där Sten Hummel-Gumaelius gjorde de flesta av sina arbeten. Han har dock inte blivit särskilt känd för en bredare allmänhet, förmodligen på grund av att han sällan ritade några egna större kvarter eller stora märkesbyggnader. Istället arbetade han i mindre skala och ritade enskilda hus spridda över hela Uppsala. Mest känd är han kanske för sitt arbete med Bror Hjorths hus från 1943 på Norbyvägen 26 i Kåbo och för Smålands nation på S:t Larsgatan från 1957.

Bror Hjorths hus, Norbyvägen 26, 1943.  Foto: Public domain

Bror Hjorths hus på Norbyvägen 26 från 1943.
Foto: Public domain

Smålands nation.  Foto: Public domain

Smålands nation på Sankt Larsgatan 5 från 1957.
Foto: Public domain

Smålands nation.  Foto: Public domain

Smålands nation på Sankt Larsgatan 5 från 1957.
Foto: Public domain

I början av 1940-talet ritade han bostadshuset i brunt tegel på S:t Johannesgatan 26. Hummel-Gumaelius fyravåningshus med fasad i gul puts och egensinniga runda funkisbalkonger i sinuskorrigerad plåt i korsningen Börjegatan-Odensatan från 1943 i Luthagen är ett av hans mer speciella verk i innerstaden.

Bostadshus på S:t Johannesgatan 26. Foto: Uppsala kommun

Bostadshus på S:t Johannesgatan 26 från 1943.
Foto: Uppsala kommun

Bostadshus i korsningen Börjegatan-Odensgatan, 1943. <br / Foto: Uppsala kommun

Föreningshus, Brf Ginnar i korsningen Börjegatan-Odensgatan från 1943.
Foto: Uppsala kommun

Under 1950-talet ritade han även flerbostadshus på det nyplanerade Artillerigärdet i Kåbo och senare också flera stadsdelskyrkor, bland annat i Sala backe och i Eriksberg. Utanför Uppsala ritade han bland annat stadshusen i Ulricehamn, Mjölby och Falköping.

Eriksbergskyrkan, Eriksbergsvägen 2, 1960. Foto: Johan Dellbeck, Upplandsmuseet

Eriksbergskyrkan på Eriksbergsvägen 2 från 1960.
Foto: Johan Dellbeck, Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND 3.0)

Bostadshus på Artillerigatan 1 i Kåbo.  Foto: Uppsala kommun

Föreningshus, Brf Bomben på Artillerigatan 1 från 1945.
Foto: Uppsala kommun

Karta för Sten Hummel-Gumaelius


Källor/läs mer

Låna Lars Lamberts bok Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala: från domkyrkan till Ångströmlaboratoriet på Uppsala stadsbibliotek.