Peter Celsing

Peter Celsing (1920-1974) föddes i Stockholm. Han brukar räknas till en av det sena 1900-talets största svenska arkitekter, känd framför allt för sina många kyrkor och för Kulturhuset på Sergels torg i Stockholm. Han är en av de svenska arkitekter som blivit mest känd och uppmärksammad internationellt. Celsing studerade till arkitekt vid KTH och Kungliga konsthögskolan och tog examen 1946. Efter examen arbetade han en period hos Ivar Tengbom och Paul Hedqvist. Därefter var han 1948-1952 chef för Stockholms Spårvägars arkitektkontor och ritade flera tunnelbanestationer i Stockholm.

Första uppdragen i Uppsala och Almtunakyrkan

Under 1950-talet hade Celsing sina första uppdrag i Uppsala. Han arbetade bland annat med restaureringarna av orangeriet i Linnéträdgården och Vetenskapssocietetens hus vid S:t Eriks torg.

Almtunakyrkan på Torkelsgatan 2D i Fålhagen var hans första byggnad i Uppsala. Den kom att bli mycket uppmärksammad när den stog färdig 1959. Kyrkan uppfördes för att förse de växande östra stadsdelarna med en egen kyrka. Almtunakyrkan är en mycket kraftfull och egensinnig kyrkobyggnad, som samtidigt har en delvis anonym profil. Bara från vissa vinklar går det ana att det handlar om en kyrkobyggnad. Den är uppdelad i två delar, en kyrksal och en bostadsdel. De är sammankopplade i gårdens fond genom ett murparti där kyrkklockorna är upphängda. Fasaden består av mörkbränt helsingborgstegel. Mot gården sitter 336 små fönster i rutnät omgivna av ljusa träramar.

Almtunakyrkan.  Foto: Ulf Klingström (CC-BY 3.0)

Almtunakyrkan på Torkelsgatan 2 från 1959.
Foto: Ulf Klingström (CC-BY 3.0)

Almtunakyrkans innergård.  Foto: Ulf Klingström

Almtunakyrkans innergård.
Foto: Ulf Klingström

Läsesal C

1961 ritade Celsing tillbyggnaden av Stockholms nation, ett arbete som senare till stor del har förändrats. 1964-1971 arbetade han med tillbyggnaden på en av Uppsalas främsta märkesbyggnader, Carolina Rediviva, som byggdes ut med en ny läsesal i grå betong med glaspartier.

Läsesal C, Carolina Rediviva. Foto: Johan Dellbeck, Upplandsmuseet

Läsesal C, Carolina Rediviva, från 1964-1971.
Foto: Johan Dellbeck, Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND 3.0)

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum

För Uppsala universitet ritade Celsing den nya institutionsbyggnaden Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum i Observatorieparken, idag Ekonomikum. Huset byggdes på åkergärdet mellan Luthagsesplanaden och observatoriet. Celsing delade upp byggnaden i två delar, en lägre kvadratisk hörsalsdel och en större rektangulär institutionsdel. Byggnaden stod färdigt för invigning 1975. Peter Celsing själv hade avlidit redan 1974, bara 54 år gammal.

Ekonomikum. Foto: Marja Erikson, Upplandsmuseet, 2006

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt centrum/Ekonomikum från 1975.
Foto: Marja Erikson, Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND 3.0)

Karta för Peter Celsing


Källor/läs mer

Låna Lars Lamberts bok Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala: från domkyrkan till Ångströmlaboratoriet på Uppsala stadsbibliotek.