Uppsala konsert & kongress Foto: Jens Norberg

Uppsala konsert & kongress
Foto: Jens Norberg




Uppsala konsert & kongress kvällstid. Foto: Bo Gyllander

Uppsala konsert & kongress om kvällen.
Foto: Bo Gyllander

Uppsala konsert & kongress

Uppsala konsert och kongress, ofta förkortat UKK, är en konserthusbyggnad i åtta våningar vid Vaksala torg i centrala Uppsala. Konserthuset började byggas 2005 och invigdes 2007. Huset är ritat av det danska arkitektkontoret Henning Larsen Architects med Johnny Svendborg som ansvarig arkitekt. Med sin höjd på 37 meter är huset ett nytt inslag i stadsmiljön kring Vaksala torg.

Det är också den första märkesbyggnaden som har byggts av Uppsala kommun sedan stadshuset på 1960-talet. Konserthuset har placerats på östra sidan av Fyrisån, på samma sida som den traditionella handels- och arbetarstaden. Byggnaden står både i kontrast mot och samspelar med slottet, domkyrkan och Carolina Rediviva, de traditionella statliga och akademiska märkesbyggnaderna på västra sidan ån.

Idén om ett konserthus för Uppsalaborna har en lång historia. Redan i mitten på 1960-talet presenterades ett första förslag för ett nytt ”Musikens hus” i kvarteret Gerd vid Vaksala torg. Förslaget röstades dock ned av kommunfullmäktige. 1990 utlystes en arkitekttävling för ett nytt konserthus med Aros Arkitekter som vinnare. Redan 1993 avbröts projekteringen av kommunledningen. Efter att idéer om att eventuellt omvandla Nannaskolan till konserthus ratats anordnades 2002 en ny tävling med det danska arkitektkontoret som vinnare.

Huset har en modern arkitektur och är format som en speglande metallklädd byggnad som ser ut att vara huggen ur ett stycke. De vinklade metallplattorna på fasaden för tankarna till kristall, vilket också var namnet på det bidrag arkitektkontoret skickade in, ”Kristallen”.