Rådhuset, okänt datum. Foto: Axel Sagerholm

Rådhuset, okänt datum.
Foto: Axel Sagerholm (CC BY-NC-ND 3.0)

Rådhuset, troligtvis 1890-tal. Foto: Henri Osti

Rådhuset, troligtvis 1890-tal.
Foto: Henri Osti (CC BY-NC-ND 3.0)

Rådhuset

Rådhuset är en av de mest framträdande byggnaderna på Stora torget i Uppsala. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1645 som ett privatpalats av rådmannen Claes Edenberg. Från och med 1710 fungerade byggnaden som stadens rådhus. Sitt nuvarande utseende fick huset 1883 genom en ombyggnad ritad av Carl August Kihlberg och Theodor Holmgren, också känd som arkitekten bakom Universitetshuset.

Rådhuset är uppfört i nyrenässans med rika putsdekorationer, sockel i släthuggen granit och en slätputsad fasad i ljus kulör. Delar av fasaden är kraftigt rusticerade. Husets grundkonstruktion består av en stomme av tegelmurar som vilar på grundmurar av gråsten och träpålar. I källaren från 1600-talet finns tunnvalv. Exteriören från 1883 års ombyggnad till nyrenässansstil är väl bevarad.

Rådhuset tillhörde länge Uppsala kommun och användes som stadshus och för förvaltningen. 1964 invigdes ett nytt stadshus på Vaksalagatan. Samtidigt inleddes en restaurering av det gamla rådhuset. Den kommunala förvaltningen flyttade till det nya stadshuset, men stadsfullmäktige fortsatte att hålla möten i det gamla rådhuset fram till 1971. I samband med att Uppsala kommun behövde finansiera bygget av det nya konserthuset såldes rådhuset 2006 till en privat fastighetsägare. Det används idag som galleria och restaurang.