Gustavianum. Foto: David Castor

Gustavianum.
Foto: David Castor

Gustavianum

Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad. Till stora delar består byggnaden av ett medeltida tegelmurverk från en äldre gård som tillhörde ärkebiskopen i Uppsala. Den gamla gården byggdes på för att bli universitets huvudbyggnad någon gång under 1620-talet. Enligt vissa uppgifter stod den nya byggnaden färdig 1625.

Namnet kommer från Gustav II Adolf, som ofta betraktas som universitets store donator och välgörare. Han skänkte det ursprungliga huset till universitet på 1620-talet. Ombyggnaden ritades av den nederländske arkitekten och byggmästaren Caspar Panten som ofta anlitades av Gustaf II Adolf.

Den karaktäristiska kupolen på Gustavianums tak tillkom 1662-1663 i samband med att den kände läkaren och forskaren Olof Rudbeck lät göra om en del av byggnaden till anatomisk teater. Där skulle läkarstudenter och ibland också en betalande allmänhet få tal del av dissekeringar av lik. Kupolens funktion var att släppa in dagsljus som behövdes för undervisningen i den anatomiska teatern. Den skulle dock aldrig komma att användas i den utsträckning som det var tänkt.

Mot slutet av 1600-talet höjdes Gustavianums tak med nästan tre meter för att få plats med universitetsbibliotekets samlingar. I början av 1700-talet följde ytterligare ändringar enligt ritningar av Carl Hårleman, både på fasaden och i själva byggnaden. Därefter har ett flertal mindre ändringar genomförts, framför allt på husets insida. I stort är byggnaden mycket välbevarad. Sedan 1935 är Gustavianum förklarat som byggnadsminne.

Byggnaden inrymmer idag Museum Gustavianum, universitets historiska museum. Den ursprungliga anatomiska teatern revs i mitten på 1800-talet, men återuppbyggdes under en restaurering på 1950-talet och är idag en del av museet. Där finns också det Augsburgska konstskåpet, ett kuriosakabinett från 1600-talet, ett av universitets dyrbaraste föremål.

Läs mer

Läs mer om Gustavianums historia och om Uppsala universitets konstsamlingar hos Museum Gustavianum.

Läs mer om det Augsburgska konstskåpet och gör en virtuell resa i det.